Privacy beleid

Driversuutsalland.nl

Verzamelt drie soorten gegevens over bezoekers: registratiegegevens, contactgegevens en gebruikersstatistieken.

Op onze contactpagina wordt gevraagd uw e-mailadres op te geven als u meer inlichtingen wilt over ons bedrijf of automatisch op de hoogte wilt worden gesteld van eventuele updates. Omdat deze gegevens louter worden verzameld om u op accurate wijze te kunnen informeren, wordt behalve om uw e-mailadres niet om andere persoonlijke gegevens gevraagd. In de bevestiging die u automatisch per e-mail wordt toegestuurd, wordt duidelijk beschreven hoe u uw e-mailadres weer uit onze mailinglijst kunt verwijderen. Merk op dat uw e-mailadres onder geen enkel beding aan derden wordt doorgegeven.

Op onze server worden allerlei gegevens bijgehouden over de pagina’s die bezoekers zoal bekijken, het tijdstip waarop een pagina wordt bekeken, vanaf welke site bezoekers naar onze website worden doorverwezen, enzovoort. Transportdag.com gebruikt d
eze gegevens louter voor interne doeleinden, met name om op basis van deze feedback de nodige wijzigingen door te voeren in de lay-out en vormgeving van onze site. Ook deze gegevens worden onder geen enkel beding aan derden meegedeeld.

 

Mocht ons privacybeleid in de toekomst veranderen, zal dat op deze pagina meteen bekend worden gemaakt

Transportdag.com is onderdeel van chauffeurs vereniging Drivers Uut Salland / www.driversuutsalland.nl